fb  Sdílet
   Informace    Komentáře    Obsazení    Hodnocení    Videoukázka    Fotky    Videoarchiv    Podobné filmy    

57% 13 hlasů
5.7 10 13
film / dobrodružný, Životopisný, historický, Česká republika, , 85 min.
Kinopremiéra v ČR 26.12.2013

Režie:
Herci: , , , , , více...


Archiv
03:09Pravdivý příběh o zrodu naší kultury.
Dramatický příběh příchodu slovanských věrozvěstů zachycuje počátky šíření křesťanství na Velké Moravě i ve střední Evropě
Uprav informace o filmu

Komentář k filmu Velká nuda. Podivně "usekané". Absence nějakého zajímavějšího příběhu. Všichni mluví jedním jazykem, ať je to Němec, Slovan či Řek - troška titulků by rozhodně neuškodila. Pustit to školákům na DVD v rámci hodiny dějepisu - pro tento účel celkem vhodné, ale filmařsky je to špatný film - od režie, kamery, střihu po nudný scénář.
Všechny komentáře k filmu 10+ Napiš komentář k filmu a získej DVD

Web: Oficiální stránka    Videotéka: přidat si do ní film

Popis filmu Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů

Dramatický příběh z 9. století zachycuje počátky šíření křesťanského náboženství a kultury na Velké Moravě a v našich zemích i politické vztahy a mocenské vazby v tehdejší střední Evropě. Příchod slovanských věrozvěstů Konstantina, známého jako Cyril, a jeho bratra Metoděje, kteří byli později prohlášeni za svaté, souvisel nejen se vznikem nejstaršího slovanského písma - hlaholice, literárního jazyka a slovanské liturgie, ale jeho význam spočíval i v mnoha dalších kulturních podnětech. Oba kněží přicházejí v době formování území Velké Moravy i v čase mnoha mocenských střetů, zejména s Franskou říší, která viděla v šíření víry slovanským jazykem ohrožení svých zájmů.


O filmu

obrazek
Top 10 Cyrila a Metoděje

1.Přináší výpravné a objektivní zpracování historicky a nábožensky velmi citlivého tématu a nalézá ekumenickou rovnováhu za aktivní účasti obou církví, reprezentujících více jak 1350 miliónů věřících.

2.Na projektu pracuje zkušený tým, který realizoval desítky obdobných projektů v čele s uznávaným režisérem Petrem Nikolaevem.

3.Tento česko-slovenský projet je pojat Panevropsky a v potaz jsou brány i historické události a fakta důležitá pro ostatní národy jako Poláci, Rusové, Makedonci, Srbové, Řekové aj. Projekt byl také s pozitivním ohlasem představen „Jeho všesvatosti” Bartholomeowi (Arcibiskupovi Konstantinopole, Nového Říma, a ekumenickému patriarchovi, předsedajícímu arcibiskupovi světové Pravoslavné církve).

4.Na česko-slovenské obrazovky přináší světově uznávaný a moderní formát ve stylu a kvalitě zahraničních produkcí jako je BBC, ZDF…

5.Je zaštítěn osobnostmi společenského i politického života.

6.Jedná se o první česko-slovenský projekt svého druhu, který nezaujatým způsobem mapuje jeden z nejvýznamnějších momentů naší společné historie a připomíná, jak úzce, doslova „pokrevně“ jsou naše národy spjaty.

7.Kvalita je garantována speciálně sestaveným odborným týmem složeným z historiků a zástupců církví obou zemí:

Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. (ministr školství (92-94), medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství, Medaile J. A. Komenského - Unesco a New Europe Price, cena MŠMT a Pamětní medaile UK)

PhDr., Dr.h.c. Vladimír Vavřínek, CSc.  (světová elita v oboru byzantologie, AV)

Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. (přední slovenská archeoložka - získala Pribinův kříž II.)

PhdR. Matej Ruttkay, CSc. (archeolog, ředitel Archeologického ústavu SAV v Nitře)

Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (archeolog - MZM, odborník na Velkou Moravu)

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (AV - přední historik, tajemník české části Česko-rakouské komise historiků)

Mgr. Walerian Bugel, dr. (odborný asistent na Cyrilometodějské teologické fakultě UP. Věnuje se různorodosti křesťanských tradic, mezináboženskému dialogu, antropologickým východiskům slavení a sociální práci v multikulturní společnosti)

Mgr. Eduard Neupauer, Ph. D. (byzantolog) (odborný asistent Filozofické fakulty Katedry filozofie ZCU)

8.Projekt je provázán na další dění společenského, kulturního, náboženského a politického života např. MŠMT, MK, Velehrad… a je hlavním mediálním projektem 1150. výročí - www.cyrilametodej.eu

9.Nezabýváme se pouze cyrilometodějským odkazem, ale hledáme politické a náboženské souvislosti a snažíme se divákovi objasnit charaktery postav a důvody jejich skutků.

10.Mapujeme celý život Cyrila a Metoděje od jejich dětství, až po jejich smrt a odkaz

obrazek
Děj filmu Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů

Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství na Velké Moravě a v našich zemích. Hlavními postavami hraného docu - dramatu a filmu jsou věrozvěsti Konstantin (později známý jako Cyril) a jeho bratr Metoděj, kteří byli prohlášeni za svaté a jsou označováni jako Apoštolové Slovanů. Děj předkládaného čtyřdílného televizního seriálu sleduje významný úsek našich dějin mezi lety 826 až 885.

Na začátku se dozvídáme nejdramatičtější okamžiky z dětství a dospívání obou bratrů ze Soluně, jejich osudy v Cařihradu a první misijní cesty do Arábie a k Chazarům, kde mimo jiné vyzvednou ostatky mučedníka a třetího papeže Klimenta I. z moře. Zároveň sledujeme Konstantinovu účast v tehdejším zápase o obrazoborectví, jež v té době zachvátilo celou Byzantskou říši, a podivuhodné osudy Metoděje v době, kdy byl správcem na horké půdě Strymonského kraje, který byl sužován častými vzpourami.

Po žádosti moravského knížete Rostislava o vyslání křesťanských učitelů na území Velké Moravy sledujeme neuvěřitelný příběh vzniku staroslovanského písma (glagolice) a první překlady nejdůležitějších knih. Po vylíčení náročné cesty Konstantina a Metoděje z Cařihradu na Moravu začne hlavní část děje - dramatický zápas o prosazení křesťanství ve slovanských zemích (zejména na Moravě). Bratři při svém misijním úsilí narážejí nejen na stále silné pohanství (pohanští bohové a démoni, zvykové právo, věštění a čarodějnictví), ale ocitnou se též uprostřed boje o zavedení slovanské liturgie, která je v této oblasti natolik originálním činem, že vyvolá nevoli latinských kněží a mohutný odpor silné Východofranské říše. Konstantin s Metodějem založí vlastní školu, zavádějí slovanské písemnictví a šíří křesťanské myšlenky, zároveň ale jednají s tehdejšími panovníky, císařem i samotným papežem v Římě. Kromě šíření křesťanství a budovaní samostatné velkomoravské církve se jim podaří položit také základy právního státu.

Tvrdý boj o existenci moravské církve pokračuje i mimo území Moravy. Konstantin s Metodějem chtějí vysvětit učedníky na kněze, ale musí své dílo obhajovat nejprve na nepřátelské synodě v Benátkách a vzápětí i v Římě před papežem, kde se jim jako zázrakem postupně podaří prosadit jak slovanské písmo a liturgii, tak založit samostatnou moravskou diecézi. Vážně nemocný Konstantin, který od dětství trpí tuberkulózou, však v Římě vysílen umírá a po jeho smrti se misijního díla ujímá jeho bratr Metoděj, který je po velkém úsilí jmenován prvním moravským arcibiskupem.

Mezitím však na Velké Moravě vypuknou nepokoje, během nichž moravského knížete zradí jeho synovec Svatopluk - Rostislav se tak potupně dostane do ruky východofranského císaře, který jej nechá oslepit a posléze se pokusí zmocnit Moravy. Svatopluk se místo vděku dočká uvěznění a na Moravu jsou jako správci dosazeni franská markrabata Wilhelm a Engelšalk. Velkomoravané však cizí markrabata nepřijmou a vyvolají mohutnou vzpouru, kterou je schopen potlačit pouze jediný člověk na světě - Svatopluk. Císař jej tedy propustí z vězení a postaví ho do čela silného vojska, avšak Svatopluk vzápětí přejde na stranu Velkomoravanů a v ukrutném boji všechny franské vojáky bez milosti pobijí. Frankům se však mezitím podařilo zmocnit se také arcibiskupa Metoděje, kterého ve své nenávisti odsoudí a na dva a půl roku uvězní v otevřené díře jako zvíře. Po téměř třech letech nelidského utrpení jsou po zásahu papeže bavorští biskupové nuceni Metoděje propustit a arcibiskup se konečně vrací na Velkou Moravu, aby zde dokončil své dílo.

Svatopluk se stal knížetem Velké Moravy a jako vynikající válečník a mimořádně schopný panovník postupně rozšíří území Velké Moravy do nebývalé rozlohy (Hégabé Moravia). Metoděj díky svým schopnostem a skvělé organizaci přeloží do slovanštiny zbývající část Bible - celý Starý zákon. Přitom však nadále musí bojovat s neustálým s předsudky latinských kněží, zejména s latinským knězem Wichingem, jemuž se časem podaří dosednout na biskupský stolec v Nitře, který je významnou součástí tehdejší moravské říše. Po řadě intrik a udání nakonec Metoděj ztratí podporu Říma, kde byl mezitím jmenován jiný papež Štěpán V. Ještě před svou smrtí označí Metoděj za svého nástupce Gorazda coby jednoho ze svých nejlepších učedníků, ale jeho nepřátelům se díky falešnému dopisu podaří rozmetat celoživotní dílo obou bratrů - po smrti Metoděje docílí zničení řady vzácných knih a vyhnání všech slovanských učedníků z území Velké Moravy, kam se již nikdo z nich nesmí vrátit. Přesto dílo obou bratrů přetrvá věky a podstatným způsobem ovlivní běh dějin nejen na Západě (velká část Evropy), tak na Východě (Byzanc, Rusko, křesťanství na východě).

obrazek
Docu - drama

Cílem čtyřdílného docu - dramatu je podat veřejnosti vyčerpávající informace o významném úseku našich dějin (úsvit našeho státu a počátky křesťanství v našich zemích) a o výjimečných postavách apoštolů Cyrila a Metoděje, kteří patří ke klíčovým osobnostem českých a slovenských dějin a kultury, stejně jako dějin ostatních slovanských národů. Zároveň chceme vytvořit strhující obraz doby raného středověku v 9. století.

V případech, kde historie mlčí, nebo je nejednoznačná, umožňuje formát docu - dramatu tuto nejednoznačnost velmi umně vysvětlit. Děje se tak pomocí dvou nástrojů, které odlišují Cyrila a Metoděje - Apoštolové Slovanů od běžné tvorby. Tím prvním je postava vypravěče, který nám poodhaluje tajemství, která není možné vždy vhodně zobrazit a zároveň nám umožňuje elegantně poukázat na existenci paralelní teorie daného dějového okamžiku. Tím druhým nástrojem je pak „živoucí mapa“, která nám pomáhá pohybovat se v čase a prostoru, což v našem případě znamená více jak několik desetiletí a zároveň seznamuje diváka s geopolitickou situací v Evropě té doby. Dalším významným prvkem, kterým mapa disponuje, je takzvaný bod zájmu, což je jakási proporcionální zvětšenina nejvýznamnějších staveb té doby, kterou divák spatří na mapě uvnitř dané lokace. Jako příklad může posloužit nakreslený obrys tehdejší Konstantinopole, kde dominantním prvkem je Hagia Sophia. Příběh začíná s mapou zahalenou v mlze, která se postupně odkrývá tak jak příběh plyne.

Celovečerní film

Zároveň s hraným docu - dramatem cyklem vznikne také celovečerní film určený pro distribuci do kin. Oproti televiznímu seriálu v něm bude rozvinuta zejména postava hlavního protivníka Konstantina a Metoděje, falešného kněze Eibena, který v pozici dvojitého agenta a středověkého lobbisty nenápadně ovlivňuje chod tehdejších dějin. Páteří filmového sdělení je především důraz na odkaz minulosti a myšlenka, že společnou Evropu a evropské národy neudrží pohromadě ani moc, ani ekonomický zájem, pokud nebudou stát na silném společném morálním a duchovním základu.

Podobné filmy

King Kong žije
(King Kong Lives) Všichni si myslí, že obrovský lidoop byl zastřelen, ale jeho tělo je v t...
dnes 05.05
NAHRAT
ZDARMA
Nova Cinema
Cesta domů
(Fly Away Home) Poetický příběh třináctileté dívky, která dokázala nahradit matku hejnu di...
dnes 06.40
NAHRAT
ZDARMA
Nova Cinema
Neuvěřitelná cesta
(Homeward Bound: The Incredible Journey) Dva psi a jedna kočka se vydávají na cestu domů. ...
dnes 14.20
NAHRAT
ZDARMA
Nova Cinema
Podobné filmy
Jestli se ti nelíbí naše nabídka podobných pořadů napiš nám.

logo horoskopy
logo humor
logo studentka
logo nejhry
logo najdemese
logo sms
logo tvp
hledat filmy, osoby, kapely, kulturní akce... Filmy, osoby, kapely, kulturní akce...
hledat filmy, osoby, kapely, kulturní akce...
    Přihlášení
    Registrace


    Sobota 20. 10. 2018 Svátek má Vendelín
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz