fb  Sdílet
   Informace    Komentáře    Obsazení    Hodnocení    Ukázka    Fotky    Podobné filmy    

63% 40 hlasů
film / drama, historický, Česká republika, , 107 min.
Kinopremiéra v ČR a SK 1.11.2012, DVD a Blu-Ray od 31.7.2013 Magicbox

Režie:
Herci: , , , , , více...


Ukázka
01:16Najít cestu k sobě.
Psychologické historické drama konce druhé světové války, zpracované podle skutečných událostí, je situované do oblasti Šumperska v České republice. Film sleduje v průběhu sedmi dnů události, které prožívá český lesník Jan Olšan, jenž přijal po okupaci Československa říšské občanství, a jeho žena Agnes, která je Němka. Agnes se stane, v době kdy prožívá s Janem manželskou krizi, svědkyní vypálení a rabování horské samoty, na němž se vedle odcházejících nacistů podílely i české revoluční gardy. Žena se ze strachu skrývá a její manžel se dostane do ohrožení života, když se ji pokouší najít.
Uprav informace o filmu

Komentář k filmu Průměrný snímek s kvalitními herci. Tak bych charakterizoval 7 dní hříchů. Vcelku neoriginální zápletka je zde podána docela nezajímavou metodou skrze výborné herce. Ondřej Vetchý, Jiří Schmitzer, Igor Bareš. Ti všichni zde hrají na výbornou. Problém je v samotném scénáři, který tak kvalitní již není. Ve výsledku tedy tento Česko-Slovenský projekt musím hodnotit třemi hvězdami. A to jich dosáhl fakticky jen o fous. 60%
Všechny komentáře k filmu 16+ Napiš komentář k filmu a získej DVD

Web: IMDB, Titulky, Oficiální stránka    Videotéka: přidat si do ní film

Popis filmu 7 dní hříchů

Tento snímek byl inspirovaný skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných dnech na Šumperku roku 1945. Útěk ženy českého lesníka Jana, Agnes, je zakryt tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji hledá. Její zmizení burcuje Jana v okamžiku vzájemné krize, kdy jejich bezdětné manželství je již téměř troskách. Je konec války a domů se vracejí nejen lidé z vnitrozemí, ale i němečtí vojáci. Ne volba, ale osud štvanců spojil dohromady Jana a Jurgena, který se právě vrátil z fronty. Oba muži hledají Agnes, manželku a sestru v jedné osobě. Ta zatím prchá divokými lesy, pronásledována nejmocnějším mužem okresu pro své svědectví. Napříč horami vede cesta k poznání osudovosti vzájemného svazku, do kterého nečekaně vstoupí Janova první láska Marie. 7 dní domů na hájovnu Čečel se stává symbolem vzájemného hledání a touze po ztraceném domovu.


O filmu

obrazek
Sutiny prastarých, nekonečných kamenných moří Kralického Sněžníku dodnes ukrývají tajemství. Mramorové labyrinty jeskynních chodeb tvořily podle pověstí v minulosti pašerácký koridor napříč horou, do Německa. Do dnešních dnů jsou však tajné chodby Sněžníku stejně neznámé, jako osudy lidí, kteří navždy spojili svůj životní úděl s příběhem hory, jež byla odnepaměti symbolem zdejšího kraje. Zapomenutého kraje severních Sudet.

Tajemný název Sudety je dodnes podvědomě zakotven v mysli mnoha našich občanů. Ještě stále žijí ti, kteří pamatují osudový milník našeho národa, rok 1938, odchod mnoha českých obyvatel ze Sudet, válku a významné změny po ní: odsun německých obyvatel, znárodnění, komunistický převrat.

Vztahy Čechů a Němců se utvářely po staletí. Úvahy o smyslu poznání ve světle či stínu národní identity a jeho důležitých historických mezníků, které mohly proběhnout i jinak, jsou však již jen hypotetické. Je však možné o nich diskutovat, psát a natáčet filmy.

Příběh filmu vypráví o vztazích mezi Čechy a Němci na sklonku 2. světové války a období těsně po jejím skončení. Lokace, ve které se děj odehrává, je zasazena na hranice dvou historicky odlišných etnik, která sdílela na české straně hranice po staletí stejné území. Ze sousedů, kteří před válkou poklidně žili vedle sebe, se dějinným zvratem stali nepřátelé.

Český lesník Jan Olšan v našem příběhu zoufale hledá svou německou ženu Agnes, která záhadně zmizela v prvních poválečných dnech. Olšan netuší, že příčinou jejího zmizení je skutečnost, že se Agnes stala v posledních dnech války nepohodlnou svědkyní, která by mohla ohrozit mocenské postavení jisté skupiny lidí z jejich vesnice.

Drama začíná pod Králickým Sněžníkem pár dní před koncem války, v prostředí, kde ještě vládne mašinerie Hitlerova Německa. Situace se však zanedlouho obrátí. Po válce dochází právě v pohraničí k velké výměně obyvatel. Tradiční německé etnikum je odsunuto na Západ a jejich místo zaujímají čeští osadníci. Ruší se staré vazby, nové se vytvářejí.

A právě tyto historické křižovatky, nejen u nás v Sudetech po roce 1945, ale i jinde ve světě, dávají prostor hlavním protagonistům převratných dějinných změn, kteří jsou v zásadě dvojího typu. Ti první patří do skupin, které z objektivních důvodů musejí snášet útrapy změn: jsou vězněni, politicky pronásledováni, i zabíjeni. Řadí se do zóny příslušníků poraženého národa. Deportování a vyhánění z domovů je dodnes běžnou kulisou, provázející etnické čistky kdekoliv ve světě.

Na druhé straně této vlny jsou Ti, kteří, příslušni k vítězné straně, chápou pozitivně nastalé změny. Jsou mezi nimi lidé nejrůznějších profesí a charakterů, včetně těch, kteří kráčejí napříč dějinami jako nepolapitelní protagonisté moci, a je jim v podstatě jedno, jestli teď právě vládnou rudí nebo hnědí. V našem vyprávění se jedná o Přikryla a jeho muže. Moc a peníze jsou pro ně určující.

Film 7 dní hříchů sleduje dramatický osud Jana Olšana a jeho ženy německého původu Agnes, na pozadí rozbouřeného oceánu poválečných emocí. Příběh nerozděluje aktéry na Čechy a Němce, vypráví pouze o osudech lidí, o jejich postojích v krizových situacích, jenž mohly být vyřešeny mnohými způsoby.

A právě obrovský potenciál poválečných příležitostí, jak získat majetek a moc, jak sprovodit ze světa kolaborantské zážitky a zkušenosti, se stal prastarým fundamentem a hnacím motorem dějů, které se odehrály nejen u nás po roce 1945, ale též před pár lety ve státech bývalé Jugoslávie či Sovětského Svazu.

Film 7 dní hříchů odkrývá temnou dějinnou a také, zejména mladé veřejnosti, téměř neznámou historii naší republiky. V zásadě odmítá princip kolektivní viny, prolamuje dogmata o „české holubičí povaze“, současně ukazuje hrůzy nacismu v nejsyrovější podobě. To vše zarámované typickou krajinou Sudet a divokým, dodnes stále ještě téměř opuštěným krajem Jeseníků a Králického Sněžníku.

O postavách

obrazek
Jan Olšan
Hlavní hrdina našeho příběhu je sympatickým mužem středního věku. Skromným, přemýšlivým introvertem, který má rád svou práci, přírodu i lidi kolem sebe. Je mužem kompromisu, který nechce ublížit a možná právě proto ubližuje. Jan Olšan, český hajný, žije ve smíšeném manželství s Agnes, ženou německého původu. Manželství s Agnes je vnitřně pro Olšana do jisté míry jen citovou náhražkou za prohraný vztah s Marií, osudovou láskou, která dala přednost existenční jistotě v podobě majetku zámožného podnikatele Brachtla. Olšan to nedává najevo, ale jeho žena to ví… Ví to také jeho protivník Karel Brachtl, který na Olšana žárlí a po válce využívá svou převahu k pomstě. Za nacistické okupace může Olšan, díky manželství s Němkou, dál vykonávat profesi hajného. Práci v lese, kterou má rád.

Přestože je to hodný člověk, který nikomu nikdy neublížil, má rád lidi, svůj les a zvířata, čeští sousedé na něj během německé okupace pohlíží jako na kolaboranta. A po válce se dostává do postavení osoby, které si jeho okolí okázale neváží. Čtyřicetiletý Olšan je člověkem, který zpočátku neví, jak se má v nových situacích zachovat. Jeho vztah k Agnes začne po válce ještě více chladnout. Stydí se za to, že se během války schovával za sukně své německé ženy. Český lesník je vzdáleným příbuzným předsedy ONV Přikryla. Kamaráda, se kterým vyrůstal, kterého má rád a kterému důvěřuje. Olšan obdivuje bývalého partyzána za jeho odvahu postavit se otevřeně na odpor nacistům. A u Přikryla se snaží tajně najít zastání, když se stane štvancem.

V průběhu našeho příběhu se postava Olšana vyhraní. Nová situace jej přinutí proměnit se v rozhodného muže schopného činu. Také vlastní svědomí ho vybízí přemýšlet nad vztahem k Agnes, která vždy, poctivě a bez výhrad stála na jeho straně. V situaci, kdy Agnes jako nepohodlnou svědkyni válečného zločinu odstraní noví vládci kraje, si Olšan uvědomí, jak moc ji potřebuje. Přestože se bojí, dělá vše proto, aby Agnes zachránil. Aby si mohl vážit sám sebe. Aby Agnes vynahradil léta příkoří. Jde cestou, na které riskuje. Jde cestou, na které klopýtá, ale nakonec díky svému odhodlání vítězí.

Agnes
Manželka Jana Olšana. Němka s typicky germánskými rysy, jejíž bratr Jurgen za války bojuje na frontě v řadách německého Wehrmachtu. Agnes je málomluvná horalka, ošlehaná větrem, se špinavými blond vlasy a pihami. Žena, která není na první pohled krásná. Její tvář však prozrazuje půvab a vnitřní sílu. Agnes je ženou, která je vychovaná k oddanosti svému muži. Je ženou, která dovede tvrdě a usilovně pracovat. Je schopná snášet útrapy, a i když se ocitne ve sběrném táboře ve svízelném postavení, pomáhá všude, kde může. Zpočátku silná a nezdolná Agnes, se postupně otřesnými událostmi mění v trosku.

Schrajer
Bratr Agnes. Mladší Němec, který uvěřil v dogmata nacistické propagandy. Stále usměvavý typ, bývalý voják Waffen SS s družnou povahou, se smyslem pro humor. Má stejnou motivaci jako Olšan - najít svou sestru-Agnes. Proto pomáhá Olšanovi na útěku. Společné ohrožení dá zapomenout nacionálním předválečným antagonismům. Schrajer opovrhuje Ditrichem pro jeho přisluhování Brachtlovi a rabování německého majetku. I po prohrané válce je stále přesvědčeným nacistou. Olšana nemá rád, ale na útěku nemá na výběr. Schrajerova postava dokumentuje paradox, že osud může přivést na společnou cestu i bývalé protivníky. Dokumentuje, že historie dává za pravdu vždycky jen vítězům.

Přikryl
Bývalý partyzán, který je pro své okolí hrdinou. Všemi oblíbený, na první pohled sympatický, milý člověk, který se snaží udržet si nově získané mocenské postavení předsedy ONV. Muž, který úměrně svým cílům volí i rafinované prostředky a metody, jak jich dosáhnout. Vůči Olšanovi se od počátku staví do role přívětivého bratrance, který je však vázaný služebními povinnostmi. Musí přihlížet k okolnostem doby, k revolučním náladám i revanšismu. K duchu doby, která by mohla smést i člověka jeho zásluh.Má respekt z Brachtlovy bezskrupulóznosti. Má možná strach z možného udání. Přikryl, pro své okolí zdánlivý hrdina, je ve skutečnosti oportunistou.

obrazek
Brachtl
Antagonista příběhu, hlavní protihráč Olšana. Hřmotný, rozhodný muž, nepochybující o svých kvalitách. Muž schopný téměř všeho.Vždy využívá svého mocenského postavení k osobnímu obohacení. Umí vydírat, vyhrožovat, ale ne vraždit. Olšanovi nevybíravě přebere jeho předválečnou lásku Marii. Ale Brachtl si je vědom, že lásku své “ukradené ženy“ si majetkem nezískal. To poznamená jejich vzájemný vztah. Na Olšana žárlí a po válce , ve svém novém mocenském postavení využívá jakékoli příležitosti k jeho pokoření. Doma je vůči své ženě Marii despotickým vládcem. Mužem, který ponižuje, protože se sám cítí ponížen.

V závěru války se stane partyzánem. Partyzánem „ na poslední chvíli“, tak jako mnoho jiných, kteří cítí budoucí výhody. Válečné „zásluhy“ ho vynesou k politické funkci a respektu okolí. Je však až příliš ambiciózní a po válce zcela bezskrupulózní. Vzhledem ke svému věku toho chce ještě hodně stihnout a užít si výdobytků vysokého postavení. Je praktickým mocenským vládcem okresu. Především pod jeho velením vyvíjejí svoji činnost Rudé gardy. Umí využívat atmosféry strachu, kterou kolem sebe šíří. Atmosféry doby, ve které pravdu mají jen vítězové. Brachtl má svým způsobem v hrsti i svého nadřízeného Přikryla. Bojí se jen sovětského majora Uvarova.

Marie
Brachtlova manželka, asi třicetiletá, vždy upravená, distingovaná žena, která je po boku křupanského Brachtla velmi nešťastná. Před válkou družná, veselá, společenská, atraktivní žena, kterou manželství s Brachtlem změní. Zůstane osamocená ve svém údělu trpitelky, který si sama připravila. Změní se fyzicky i psychicky. Uchovává v sobě vzpomínku na citlivého Olšana, se kterým měla před válkou milenecký vztah. Její pohled na svět je deformován především tím, že Brachtla pojala za manžela kvůli majetku. Když se u ní jednoho poválečného odpoledne objeví Olšan, jenž hledá Agnes, Marie ho svede v touze, že spolu opustí kraj, a že se jejich vztah vrátí do doby před válkou.

Ditrich
Německý padesátník vyhublé postavy s vrásčitým, podivným obličejem. Je těžko čitelnou postavou s podivnou minulostí, o které na první pohled nevíme, co si máme myslet. V našem příběhu pomůže na útěku Olšanovi a Schrajerovi. Současně však Ditrich pomáhá Brachtlovi rabovat majetek odsunutých Němců. Pro Brachtla je Ditrich mužem na špinavou práci. Je jeho nástrojem k získávání majetku. Je jeho otrokem. A zbraní otroka je zrada.

Uvarov
Ruský major, velitel vojenského okruhu, tvrdá válečnická povaha. V jeho tváři jsou vepsané těžké životní zkušenosti. Nemá Čechy v lásce, protože svalují zločiny, krádeže a vraždy na sovětské vojáky. Je nesmlouvavý vládce kraje, a dává to představitelům okresu, kterých si neváží, okázale najevo.

Dohnal
Muž Brachtlovy skupiny, gardista, který se obohacuje majetkem odsunutých Němců. Člověk, který v každé době bude stát na straně vítězů. Jako jednotlivec slabý a zbabělý, ve skupině, davu, či houfu hrdina kopající do mrtvol.

Bozděch
Muž Brachtlovy skupiny, gardista, který se obohacuje majetkem odsunutých Němců. Člověk, který v každé době bude stát na straně vítězů. Jako jednotlivec slabý a zbabělý, ve skupině, davu, či houfu hrdina kopající do mrtvol.

Jiří Chlumský (rozhovor)
obrazek
Čím vás nejvíc oslovil scénář filmu?

Scenář filmu mne oslovil především prvotřídním dramatem dvou lidí,ktří se ocitnou na prahu osobní krize,v krizové době.obsazení herců.To je vždy velká neznámá.Je třeba sestavit malý jazzband,který bude mezi sebou fungovat.Proto jsem vybíral dlouho a zodpovědně. Obsazením Vicy Kerekes se ale vše rozjelo a návazně na to jsem už v podstatě věděl jak dál.

Měl jste po přečtení scénáře hned jasno, koho z herců obsadíte? Které obsazení vám dalo nejvíc zabrat?

Nejvíce dalo zabrat obsazení majora Uvarova.Měl to být čistokrevný Rus.Producent filmu Josef Urban přišel s myšlenkou Fjodora Bondarčuka.To byl velice dobrý nápad.A s vypětím všech producentských sil se podařilo tuto hvězdu skutečně obsadit.Jsem za to velice rád.Byla to skvělá spolupráce i skvělé setkání s ruskou hvězdou první velikosti.

Jak dlouho probíhaly přípravné práce a jak dlouho se natáčelo?

Natáčelo se vlastně na tři etapy v pruběhu dvou let.Po druhé časti natáčení vznikla pauze delší než rok.Dokonce došlo k přeobsazení některých herců z důvodu časových.Ale hlavně šlo o zafinancování projektu.To se nakonec producentum povedlo.Ve třetí etapě,ktrá trvala 36 dnů se film dotočil.Literární přípravy trvaly však mnohem déle.Zhruba 3 roky.

Na co jste se nejvíc těšil a z čeho jste měl největší obavy?

Těšil jsem se na atmosferu prostředí ve kterých se natáčelo.Byly to vesměs reálné prostředí,kde se původní děj odehrával.Ta místa jsou dodnes záhadná a zvláštní.Mají svou neopakovatelnou atmosféru.Jeseníky a okolí,bývalé Sudety, dodnes mají svá tajemství.Netěšil jsem se na natáčení ve starých štolách.Ta na mě působí silně depresivně a klaustrofobně.Bohužel tak to i bylo.

Josef Urban (rozhovor)
<>Obrázek nenalezen<> Po Vašem prvním scénáři Habermannův Mlýn se opět vracíte k příběhu z konce války odehrávajícím se v Sudetech, čím  Vám je toto téma blízké?

Jsem Sudeťák, mám to v krvi. Táta se narodil na Kolštejně, nyní Branné. Jeho rodiče utekli  v roce 1938 před Hitlerem do vnitrození. Prožil jsem v tom kraji celé mládí, především na horách, pamatuji si rozvrácené Sudety. I dnes se do těch starých zaoblených hor vracím, mám je rád. Chtěl bych rehabilitovat název Sudety, kterému přikládáme stále více než zeměpisný, politický význam. Jde ale o hory, neboť název Sudete zaznamenal v minulosti řecký zeměpisec Ptolemaios, jako Zemi divokých kanců. Je jich tu stále dost. Nevím proč, ale pořád si představuji svině, které se perou u koryta. Ale asi je to špatná paralela, možná bych si měl spíše představit poslance parlamentu v bílých košilích a kravatách, a neurážet mé štětinaté kamarády.

Jak dlouhá byla cesta od napsání první verze k jeho realizaci?

Cesty k opravdovým vrcholům jsou vždycky dlouhé. Jde o trénink, o přípravu. Samotná realizace by měla být završením dosavadního tréninku a veškerých zkušeností. Je ale pravdou, že natočení historického filmu se rovná nejen vystavění fabriky na zelené louce, jak řekl kdysi Miloš Forman, ale v podmínkách severu Moravy je to akce na úrovni výstupu na osmitisícovku, se všemi riziky, kterou v sobě nesou akce na pokraji existence. Od nápadu k realizaci to bylo pouhé čtyři roky života. V případě Habermannova mlýna to bylo bezmála deset let. 

Musel jste dělat nějaké zásadní úpravy, které vás jako scénáristu "bolely"?

Scénárista musí být zvyklý na to, že režisér scénu může vidět jinak. Na scénáři jsem pracoval na úpravách před příjezdem Fjodora Sergejeviče Bondarčuka, rozšiřoval jsem dialogy. Při přípravě to autora většinou nebolí, další fáze nastává ve střižně, třetí nad hotový dílem. 

Co je podle vás hlavním poselstvím příběhu?

Hlavním poselstvím tohoto příběhu by se dalo vyjádřit takto: člověk by se neměl vzdávat svých cílů. I když jde o život, stojí vždy zato bojovat až do konce. A víte proč? Protože  když cokoliv podstatného v životě vzdáte, stejně vám milost nikdo neudělí a umřít musíme stejně všichni. To si v našem příběhu uvědomila Agnes i Jan. 

Co byste tomuto filmu "popřál"?

Co jiného bych mohl popřát filmu, než to, aby se divákům líbil. Kdyby třeba někdo z nich řekl: Ten chlápek se chová jako Olšanův bratranec Lubor, byl by to bonus.

Jarek Hylebrant (rozhovor)
<>Obrázek nenalezen<> Čím vás oslovil scénář, co se vám nejvíc líbilo?

Scénář mě oslovil už od první stránky, kdy Vás přivede do horské vesnice v čerstvé atmosféře právě oficiálně skončené 2. světové války. To byl pro mě tak silný okamžik, že už jsem se odtrhl až při posledním řádku, kde bylo napsáno konec. Nesmírně mě překvapil styl vyprávění, který není u českých autorů moc obvyklý, dynamika příběhu a výrazné, originální charaktery postav. A samozřejmě má postava, která mě vystrašila svou náročností. A abych ještě odpověděl na to, co se mi nejvíce na scénáři líbilo - skoro všechny mé obrazy se odehrávají venku, žádný ateliér!

Je pro Vás důležitější scénář, nebo osoba pana režiséra?

V případě filmu 7 dní hříchů musím jednoznačně říci, že osoba pana režiséra Jiřího Chlumského. Já jsem totiž nečetl první scénář, ale potkal jsem se s panem režisérem. Pro mě to bylo strašně emotivní setkání, protože to nebylo někde na castingu nebo u kávy, ale rovnou na kostýmových zkouškách v České televizi. Pan režisér se na mě s kostýmní výtvarnicí Evženií Rážovou podívali, pak na sebe a pokývly hlavami. A já už věděl, že jsem se právě stal součástí velkého bijáku. Málem se mi podlomily nohy, protože tenhle film je teprve mým druhým celovečerním projektem. Pak jsem si přečetl scénář a musel jsem si dát frťana, protože bych omdlel z toho, jak velký herecký prostor ve filmu mám.

Máte se svou postavou něco společného?

Myslím, že to je touha a snaha přežít. To je asi náš jediný společný bod, kde se na našich cestách osudů můžeme potkat. Má postava je mladý zfanatizovaný nacista Jürgen, co se vrátil z fronty domů. Všechno ztratil. Část své rodiny, své ideály, myšlenky, motivaci, přesvědčení, víru. Teď už mu zbývá jen boj o svůj holý život v prostředí, o kterém sice říká, že je domovem, ale je tam nenáviděný. Osobně si myslím, že to není špatný člověk, ale bohužel stál na špatné straně a to je neomluvitelné. Vybral si to sám.

Jak se připravujete na natáčení?

Snažím se ke každému svému projektu přistupovat s maximální zodpovědností a soustředěním. Nemohl bych dělat několik věcí najednou. Vždycky chci mít klid a stoprocentní koncentraci na danou postavu. Vzhlížím k hollywoodským hercům, jak jsou pro konkrétní film třeba přibrat nebo zhubnout 25 kilo nebo půlroku chodit někam do prostředí nasávat atmosféru a pozorovat. Nabídka na film 7 dní hříchů ovšem ke mně přišla asi čtrnáct dní před natáčením, takže jsem nejdříve myslel, že se zblázním. Dal jsem si úkol, že si to zkrátka půjdu prožít a hlavní heslo dne bylo - přežít! Na tomhle filmu jsem dospěl.

Jaké jste měl/ a první pocity z natáčení?

To si pamatuji absolutně přesně. Můj první natáčecí den byl v Polsku, na druhé straně Jeseníků. První záběr s panem Vetchým, u stromu pozorujeme dům. Neskutečné nervy a myslím, že jsem se nadechl až v noci na hotelu.

Na co se nejvíc těšíte a z čeho máte největší obavy?

Těším se moc na premiéru a diskuze s diváky. Pro mě je zpětná vazba strašně důležitá. Věřím, že se mohu poučit z chyb, ze kterých mám obavy, ale příště se jich snad vyvaruji.

Na jakou svou roli vzpomínáte nejraději?

Vzhledem k tomu, že tento film je pro mě druhým celovečerním filmem, tak má škála výběru je ještě taková, že nebudu mít problém si vzpomenout. Víte, já to mám tak, že asi vždycky budu vzpomínat na svou první filmovou roli, kterou mi dal režisér Dan Svátek ve filmu Hodinu nevíš. Hraji tam diabetika, se kterým se osud rozhodně nemazlil, protože k jeho vážnému stavu přidal ještě hluchotu. Byla to pro mě taková dřina, abychom našli řeč a vyjadřování, aby to pro diváka bylo jasné, že jsem myslel, že nabídku odmítnu, protože to nezvládnu. Naštěstí je Dan Svátek mimořádně citlivý a skvělý režisér, takže mi dodal sebevědomí a postava Petra Holoubka je velmi výrazná postava. Škoda, že ten film neměl takový úspěch, jaký by si zasloužil.

Film je o lásce a soudržnosti, co to pro Vás znamená?

Všechno! To je základ pro vše, co máme a budujeme. Láska, soudržnost a rodina.

Jak vnímáte starší herecké kolegy? Dostával/ la jste od nich moudré rady?

Já jsem takový nasávač. Snažím se vždycky si sednout tak, abych svým starším kolegům rozuměl, a pak poslouchám a nasávám. Obrovskou školou pro mě bylo setkání se třemi osudovými lidmi tohoto filmu: panem Vetchým, panem režisérem Chlumským a kostýmní výtvarnicí Evženií Rážovou. Nesmírně inspirativní, talentovaní profesionálové.

Máte nějaké herecké idoly?

Měl jsem, ale vždycky mi spadly ideály, když jsem je poznal osobně. Takže teď se dívám do Hollywoodu, aby mi ty ideály nespadly tak rychle. Obdivuji Jacka Nicholsona, Leonarda DiCapria, Martina Scorseseho, Meryl Streep a chodit bych chtěl s Diane Kruger.

Je nějaká role, po které toužíte?

Netoužím přímo po roli, ale toužím po zajímavé práci, snad mě neopustí.

Jak relaxujete po natáčení?

Většinou je to tak, že dorazím pozdě večer na hotel, osprchuji se a plácnu sebou na postel a učím se scénář na další den. Ale to je taková ta pracovní povinnost, která se často mísí s „relaxací“, protože jinak se to nedá stihnout. Pokud má člověk třeba den volno nebo alespoň část dne, tak jsem moc rád někde venku a nebo se jdu podívat za kolegy na plac. Hrozně mě baví pozorovat ten šrumec a sám být v klidu a jen tak se poflakovat. Nebo přinést režisérovi kafe, jako překvapení. Ale abych nebyl za šílence posedlého, tak moc rád a hodně plavu v bazénu a rád řídím auto.

Co vás čeká po projektu 7 dní hříchů?

Doufám, že samé krásné zážitky a zajímavá práce. Po tomto filmu jsem natočil krátkometrážní Zítra! režiséra Ladislava Plecitého, studenta FAMO. Byla to senzační práce s mladými lidmi. Ještě před premiérou našeho filmu mě čeká premiéra v divadle, takže toho mám poměrně dost, ale na všechno se hrozně těším. Jsem vděčný za to, že mám práci, která mi dělá radost. Vážím si toho moc.

Na co se nejvíc těšíte?

Těším se na obyčejné věci, které jsou vždy mimořádné. Třebaže se potkám s přáteli, že mám skvělou rodinu, na bezvadnou práci, na večerní slunce, protože to často otevírá noc se ženou... Na maličkosti, které dělají velké věci, na to se těším.

Vica Kerekes (rozhovor)
obrazek
Čím vás oslovil scénář, co se vám nejvíce líbilo?

Ne scénáři mne oslovil příběh, který měl pro mě svoji hloubku a kvalitu.

Máte se svou postavou něco společného?

Taky bojuji za své blízké a umím je podržet, pokud jsou v nesnázích.

Jak se připravujete na natáčení?

Mám ráda když je před natáčením více času na přípravu a pokud se můžeme sejít předem s režisérem a ostatními herci a procházíme naše postavy. Ráda se zůčastňuji výběru kostýmů a studuji svoji roli s předstihem, abych se s ní mohla vnitřně sehrát a tak ta postava postupně ve mě ožívá.

Jaké jste měla první pocity z natáčení?

Pro mě tohle natáčení bylo jedno z nejkrásnějších, protože mám ráda role, kde mohu pracovat nejen duševně, ale mohu do role zapojit i fyzično. Například jsem musela v lese běhat bosá celé dny. Točili i jsme v lágru, venku v chladu a v horách a v blátě, což bylo dost náročné, když jsem musela mít na sobě jen lehké šaty. Je to jiné, než natáčet ve studiu. Nicméně jsem si tohle dost užívala, protože jsem měla příležitost sáhnout si na hranici svých možností a sil.

Na co se nejvíc těšíte a z čeho máte největší obavy?

Měla jsem obavu z toho, abych dokázala postavu ztvárnit co nejpravdivěji, aby divák příběhu uvěřil. Pan režisér měl snahu docílit, aby film působil téměř autenticky a my v zásadě jen přežívali v podmínkách v jakých jsme byli.

Na jakou svou roli vzpomínáte nejraději?

Ráda vzpomínám na natáčení pohádky Dešťová víla, ale také na Muže v naději a pak je celá řada maďarský filmů, kterých jsem mohla být součásti. Jsem ráda za všechny pěkné role, které jsem mohla ztvárnit, ať to byly role dramatické nebo komediální a nebo v pohádkách... A proto jsem vděčná, že má herecká paleta je dosti pestrá.

Máte nějaké herecké idoly?

Velmi si vážím Maryl Streepové a nebo Goldie Hawn, a z mužů Clinta Eastwooda, Al Pacina a nebo Leonarda Di Capria.

Jak relaxujete po natáčení?

Jsem ráda ve svém soukromí a v klidu, abych načerpala novou energii. Ráda sportuji například spinning, rychlou chůzi a pak boot camp. To u nás asi není moc známé. Je to nová forma tréningu, kde Vás v malých skupinkách trénují a dá se říct, že je to vojenský výcvik.

Co vás čeká po projektu 7 dní hříchů?

Čeká mě natáčení nového maďarského filmu, kde budu hrát Srbku a pak na Slovensku připravuji jeden menší artový projekt.

Podobné filmy

Operace mé dcery
O jistotách života a pochybnostech lásky. Český film (1986). Hrají: letošní jubilant V. Ha...
dnes 07.15
ČT1
Zpívej
(Sing) Talentová pěvecká soutěž pro záchranu divadla? To je plán podnikavého koalího sameč...
dnes 10.55
Nova
Se slovníkem v posteli
(The Sleeping Dictionary) Krásná domorodkyně Jessica Alba se stává učitelkou jazyka a záro...
dnes 12.25
Nova Cinema
Podobné filmy
Jestli se ti nelíbí naše nabídka podobných pořadů napiš nám.

logo horoskopy
logo humor
logo studentka
logo nejhry
logo sms
logo tvp
hledat filmy, osoby, kapely, kulturní akce... Filmy, osoby, kapely, kulturní akce...
hledat filmy, osoby, kapely, kulturní akce...
    Přihlášení
    Registrace


    Neděle 25. 7. 2021 Svátek má Jakub
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz