SERIÁL: Řím


fb  Sdílet
   Informace    Komentáře    Obsazení    Ukázka    Fotky    Seznam dílů    


1.
Ukradený orel
Rok 52 před Kristem. Čtyři sta let po založení republiky je Řím nejmocnějším městem světa. Kosmopolitní metropole s miliónem obyvatel tvoří srdce obrovského impéria. Republika založená na principech sdílené moci a nelítostné individuální soutěživosti nikdy nedovolí jedinému muži získat absolutní moc. Avšak nyní se otřásají samotné základy těchto principů, podryté korupcí a nesváry. Po osmi letech válčení se dva vojáci Lucius Vorenus a Titus Pullo bezděčně ocitají ve víru událostí, které ovlivní dějiny celého Říma. Láska a zrada, vládci a otroci, muži a jejich ženy. Seriálové drama ŘÍM zachycuje bouřlivou éru mezi zánikem republiky a zrozením impéria. více
2.
Jak Titus Pullo způsobil pád Republiky
Gaius Julius Caesar po dlouhých bojích dobyl Galii a završil tak mnohaleté vítězné tažení, v němž získal Římské republice nová území a bohatství. V Senátu se však mezitím začínají bát jeho vlivu a snaží se prosadit návrh na jeho obžalobu za zradu. Pompeius, jeho spojenec a triumvir, jej sice v Senátu brání, ale v ústraní rád popřeje sluchu našeptávání senátora Cata, aby Caesara zničil. Smrtí jeho ženy Julie, Caesarovy dcery, byly definitivně zpřetrhány všechny rodinné svazky, které je ještě držely pohromadě. Krize Římské republiky právě začala... Lucius Vorenus a Titus Pullo, dva vojáci elitní 13. legie Caesarovy armády, se vracejí do Říma jako doprovod mladého Gaia Octaviana, Caesarova prasynovce, jemuž doslova zachránili život při své výpravě za ukradenou Caesarovou korouhví zlatého orla. Atia, Octavianova matka a intrikánka přijímá oba ve svém domě na večeři. Vorenus však nemyslí na nic jiného, než na svou ženu Niobé, kterou neviděl osm let. Dítě, které Niobé chová, je prý jeho vnuk. Vztahy mezi manželi nejsou zrovna vřelé. Obhroublý Pullo na manželství nemyslí, těší se na nevěstince, je však vážně raněn podvodníky v kartách. Markovi Antoniovi, jenž se stal s vydatnou Caesarovou pomocí Tribunem lidu, není v Senátu umožněno použít právo veta proti návrhu na Caesarovu obžalobu. Situace je napjatá, Caesar v Galii vyhlašuje tažení proti Římu na obranu svých práv a v Římě dochází k pouličním nepokojům... více
3.
Sova v trní
Julius Caesar táhne na Řím na obranu svých práv a jako předvoj vysílá své věrné vojáky slavné 13. legie, kteří přinesli zprávy z Říma, Lucia Vorena a Tita Pulla. Řím je v chaosu, ukazuje se, že Pompeius, ačkoliv je schopný vojevůdce, nemá pohotově dost schopných mužů na obranu a Caesar postupuje rychleji, než by kdokoliv čekal. Rozhodne se tedy ustoupit na jih a získat čas. Římská společnost se rozdělila na dva tábory - s Pompeiem nebo s Caesarem, jít nebo zůstat, třetí cesty není. Pompeius se snaží odvézt i část římského pokladu. Atia, Caesarova neteř, která rozvedla svou dceru Octavii s milovaným manželem Glabiem, aby ji mohla nabídnout Pompeiovi po smrti jeho ženy Julie, nechá nakonec Glabia zavraždit. Octavia je zdrcena, přesto matce uvěří, že to neudělala. Vorenus přibije na vrata Senátu Caesarovo prohlášení a výzvu římskému lidu, splní tak svůj úkol, ale zároveň dezertuje ze služby, protože hluboce nesouhlasí s Caesarovým rozhodnutím překročit zákon republiky a vstoupit s vojskem do bran Říma. Vrací se k Niobé a snaží se ji přesvědčit o své lásce. I Niobé však má co přiznávat. Pullo, jenž se vrací za hradby pro zajatou dívku, objeví náhodou i ukradený poklad. více
4.
Krádež ze Saturnova chrámu
Pompeius, zvaný Magnus, který před Caesarovými vojsky utekl z Říma na jih, do Pompeia, se dozvídá, že římský poklad, který měl jeho doprovod vzít s sebou, padl do rukou Caesarových zvědů. Ale zároveň i to, že jej nemá sám Caesar. Ten zatím o zlatě nic netuší a v Římě žádá o příznivou věštbu, kterou si pro jistotu pojistí slušným obnosem pro hlavního prokura. Vorenus, který zběhl z vojenské služby, se chystá obchodovat se zbožím a otroky. Velkorysou nabídku Marka Antonia na návrat k 13. legii odmítá. Niobé navštíví věštkyni ze strachu před prozrazením svého tajemství. Vorenus uspořádá hostinu pro úspěch svého podnikání, na ní však Niobina sestra Lyde ztropí výstup se svým manželem a tajným otcem Niobina dítěte Evanderem. Aristokracie se baví na hostině, kterou dává pro Caesara jeho ambiciózní a pletichářská neteř, krásná Atia. Caesar sice přijde se svou manželkou Calpurnií, ale noc stráví se svou dávnou láskou Servilií, která na něj čekala celých osm let. Pokořená Atia kuje pomstu. Pompeiovi zvědové hledají ztracený římský poklad, o němž nemá Vorenus ani tušení. V poslední chvíli však zasáhne Pullo a na Vorenův příkaz odevzdá úlovek Caesarovi. Ten se dostane do výhody a vysílá mladého Pompeia za otcem se záměrně nepřijatelnou nabídkou ke smíru. více
5.
Beranidlo dopadlo na zeď
Pompeius sice naoko přijímá Caesarův návrh smíru, ale odmítá se s ním setkat osobně. A tento důvod stačí, aby Caesar vytáhl s vojskem na jih. Přijdou ale pozdě. Pompeiova vojska se mezitím přeplavila do Řecka. Vorenus přišel o všechny otroky a nemá s čím obchodovat. Nechá se tedy najmout obchodníkem Erastem Fulmem jako vymahač poplatků. Násilí ve jménu peněz se však neslučuje s jeho čestnou povahou a tak nakonec skončí tam, odkud utekl - u Marka Antonia, který ho přijímá zpět do 13. legie. Ponížená Atia se postará, aby se vztah Caesara se Servilií neutajil a Calpurnia postaví svého manžela před ultimátum. Pullo, o něco zkušenější ve vztahu k ženám, se radí s mladým Octavianem o svém podezření, že Niobé má jiného muže. Pro Evandera bude setkání s těmito dvěma muži posledním v životě. Dohodnou se však, že Vorenus se to nikdy nesmí dozvědět. Servilia odhalí Atiiny intriky a proklíná ji. více
6.
Egeria
Niobé se sestrou Lyde truchlí nad zmizelým Evanderem a Vorenus nechápe, proč tolik povyku. Caesar stíhá Pompeiova vojska a v Římě dohlíží Marcus Antonius se svou 13. legií. Ačkoliv nemá žádné politické vzdělání, zaučuje se velmi rychle a na své straně má moc. Jmenuje senátora Serpulia římským konzulem, ovšem za předpokladu, že prosadí v Senátu návrh na jmenování Caesara spolukonzulem a iniciuje zákon o zaměstnávání svobodných římských občanů. Večery tráví Marcus Antonius ve společnosti Atie, která začne vymýšlet další intriky. Caesar posílá list, v němž naléhavě žádá Marka Antonia, aby dorazil se svou 13. legií co nejdříve na pomoc. Mocí zkolébaný Marcus však váhá, což se Vorenovi víc než nelíbí. Niobé se rozejde se svou sestrou Lyde a konečně začne myslet na svého muže. Idylku však naruší náhlá mobilizace 13. legie a odchod z Říma. Atia přehnala své smělé plány a Marcus Antonius se probudil ze svého poklidného spánku v lůně Říma. více
7.
Bitva u Farsala
Velká část 13. legie na cestě za Caesarovými vojsky podlehla mořské bouři. Vorenus a Pullo se jen zázrakem zachránili na malém ostrůvku uprostřed moře. V poslední chvíli dostanou spásný nápad na stavbu kuriózního voru. Mezitím se Caesar za pomoci zbytku 13. legie vydal na vítězné tažení, Pompeiovo vojsko je v rozkladu, on sám utíká s rodinou v přestrojení za svobodného občana. V Římě se Atia snaží udržet přátelské vztahy se Servilií a nutí Octavii, aby ji navštěvovala. Mezi Servilií a Octavií se začne rodit intimní porozumění. Servilia poskytne Atii vše, oč požádá. Vorena a Pulla vyvrhne moře polomrtvé na břeh, kde právě odpočívá s doprovodem Pompeius na útěku do Egypta. Vorenus zabrání Pompeiově vraždě plebejci a nechá ho velkoryse pokračovat s rodinou do egyptského azylu. Cicero a Brutus se vzdávají Caesarovi, ten je přijímá s otevřenou náručí. Vorenus hlásí setkání s Pompeiem a Caesar jej kupodivu nechá žít. Respektuje jeho štěstenu, ale vytáhne do Egypta za Pompeiem. Někdo však je rychlejší než on. více
8.
Caesarion
Poražení Pompeiovci se vracejí do Říma, ovšem pod ochranou Caesara. Včetně Cicera a Bruta. Caesar mezitím dorazil do Egypta, kde je přijat dětským králem Ptolemaiem XIII. a kromě toho, že žádá hlavu Pompeiova vraha, se vloží do sporu sourozenců o trůn. Vorenus a Pullo na tajné misi zachrání život Kleopatře a ta okouzlí Caesara natolik, že jí pomůže svrhnout Ptolemaia a dosadí ji na egyptský trůn. Z jejich milostného svazku pak vzejde syn, na něhož je Caesar náležitě hrdý. Jen Vorenus a Pullo vědí, že původ dítěte je nejistý. Mezitím v Římě se Cicero snaží přemluvit Bruta ke spiknutí, Marcus Antonius však svou úlohu Caesarova zástupce vykonává víc než dobře, takže i Cicero brzy pochopí, že odpor je marný. více
9.
Utica
Poslední z Pompeiových věrných Cato a Scipio, kteří sebrali vojáky proti Caesarovi, utrpěli v bitvě u Thapsu drtivou porážku a jeden po druhém si vezmou život. Caesar se jako absolutní vítěz vrací do Říma. Atia dává na jeho počest slavnost, na kterou se dostaví i Servilia. Caesar se radí s mladým Octavianem o novém uspořádání Říma a názory mladého muže jej zaujmou natolik, že jej jmenuje nejvyšším pontifikem. Vysloužilý Vorenus je bez vojenské služby jako nahý v trní, takže se dostane do sporu s pochopy Erasta Fulmena, z něhož je nyní velmi mocný muž, ovládající ulice Říma násilím. Erastus si přijde pro satisfakci a vyhrožuje mu smrtí a znásilněním všech jeho žen. Niobé v obavě posílá dcery a sestru na venkov. Sama zůstává s Vorenem. Pomstychtivého Erasta však těsně předejde průvod samotného Caesara, který Vorenovi nabízí úřad magistra pro Aventinum. Vorenovi se nechce, ale Caesar umí přesvědčovat. Octavia se své přítelkyni Servilii podřekne o Octavianově tajemství, týkající se Caesarova zdraví. Servilia hoří touhou tajemství vyzvědět a nutí Octavii, aby svedla svého bratra. Prozradí jí také, že to byla Atia, kdo zabil jejího manžela. Otřesená Octavia nakonec bratra svede, nedozví se však nic, jen je vyslídí Atia a jako vždy i nyní je dostane pod svou moc. Servilia je napadena za bílého dne, zbita a zostuzena na ulici, její sluhové zabiti neznámými útočníky. více
10.
Slavnost
Marcus Tulius Cicero navrhuje římskému Senátu, aby zvolil Gaia Julia Caesara za jeho zásluhy imperátorem s neomezenou mocí na 10 let. Brutus vystoupí na jeho podporu a Senát návrh schválí. Caesar slibuje nový prosperující Řím pro všechny a chystá velkolepou slavnost, na níž se poprvé objeví se vší slávou jako císař. Na potvrzení jeho moci je na fóru veřejně popraven kdysi nepřemožitelný král Galů. Atia si neodpustí navštívit zbitou Servilii v jejím domě, ta však odmítá čest sedět na slavnosti vedle Atie. Zato s Pompeiovým synem Quintem chystá spiknutí proti Caesarovi, k velké nelibosti svého syna Bruta, který svou přísahu Caesarovi myslí vážně. Octavia, která utekla před intrikami své matky Atie do chrámu, se sice na Octavianovo naléhání vrací do Říma, ale jako tělo bez duše. Octavianus jako nejvyšší pontifik pomazává Caesara obětní krví pro jeho triumfální vystoupení na slavnosti. Vorenus má první projev na veřejnosti v roli uchazeče o magistrát Aventina a vede si velmi dobře. Pod Poscovým vedením se učí pronikat do tajů politiky, kterou moc nechápe. Titus Pullo by rád pochodoval v řadách 13. legie na slavnosti, není už však vojákem. Rozhodne se tedy vykoupit Eirene z otroctví a vzít si ji za ženu. Vorenus mu na to půjčí peníze. Titus však nezvládne překvapení, že Eirene má snoubence a ubije ho k smrti. Vorenus jej vyhodí z domu a Pullo se opíjí v putyce. Tam na něj narazí Erastus Fulmen s nabídkou "pro vysloužilce". Galové ukradnou tělo svého krále z odpadků a spálí jeho tělo na hranici. více
11.
Kořist
Zatímco se Vorenus v roli magistrata učí přijímat stížnosti a přání lidu, Titus Pollo se živí jako nájemný vrah pro mocného Erasta Fulmena. Mascius, jeden z Vorenových spolubojovníků, přijde žádat pro půdu pro veterány. Caesar zvažuje nebezpečnost nespokojenosti veteránů a nakonec nařídí Vorenovi, aby Masciovi učinil osobní nabídku a ostatním veteránům přidělil neúrodnou půdu v Panonii. Vorenus se tak učí politice. Cassius přesvědčuje Marca Bruta o tom, že proti Caesarovi je potřeba zakročit, Brutus však ještě nechce slyšet. Celý Řím je plný kreseb o tom, že Brutus vraždí svého adoptivního otce a Atia na to svého strýce upozorňuje. Ačkoliv Caesar popírá, že by se tím zabýval, navrhuje Brutovi, aby odjel na rok do Makedonie. Uražený Brutus odmítá a staví se na stranu své matky a spiklenců. Titus Pullo je odsouzen za vraždu významného římského občana, známého odporem k Caesarovi, na smrt v aréně. Vorenus ačkoliv ví, že jeho smrt je politicky nutná, nevydrží sledovat ten nerovný boj a přijde mu na pomoc. více
12.
Únorové kalendy
Statečný boj v aréně smrti Vorena a Pullu proslavil. Stali se hrdiny a miláčky lidu. Caesar má na to jiný názor, ale protože si nechce pohněvat lid, místo aby Vorena ztrestal za maření soudního rozsudku, jmenuje ho senátorem. Tím si naopak pohněvá senátory, neboť Vorenus je plebejského původu. Další vlna nespokojenosti se zvedne, když jako další senátory jmenuje urozené muže galského původu, tedy bývalé nepřátele. Je už jen otázkou času, kdy, kdo a jak Caesara zavraždí. Spiknutí se odehrává v domě jeho bývalé milenky Servilie, matky jeho adoptivního syna Marka Bruta. V osudný den je Vorenus odvolán z Caesarovy blízkosti zprávou o levobočkovi Niobé. Tak se konečně dozví pravdu a vtrhne domů jak šílený, což nezůstane bez následků. Titus Pullo míří na venkov a s ním milovaná Eirene, která ho pomalu přestává nenávidět. Pro Servilii nastal konečně den pomsty, karty se obracejí. Caesar je mrtvý, ale republika také? Co bude dál? více

logo horoskopy
logo humor
logo studentka
logo nejhry
logo sms
logo tvp
hledat filmy, osoby, kapely, kulturní akce... Filmy, osoby, kapely, kulturní akce...
hledat filmy, osoby, kapely, kulturní akce...
    Přihlášení
    Registrace


    Pondělí 4. 3. 2024 Svátek má Stela
    Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz